Reklama

24.03.2014 0:00

Formáty

Formáty a rozmístění reklamních ploch na www.klinikazdravi.cz

Formáty a rozmístění reklamních ploch na www.klinikazdravi.cz

Ceníky

Základní ceník reklamních ploch na www.klinikazdravi.cz

Specifikace

Standardní požadavky na kreativu:

 • Dodržujte nativní formáty.
 • Flash není nativní formát. Doporučená verze flashe je 6. (bezproblémový proklik); maximální akceptovaná verze Flash je 8. K .swf souborům připojujte .flv soubory a zároveň verzi banneru v nativním formátu pro zobrazení v prohlížečích nepodporujících flash.
 • Banner musí být kompatibilní s wmode="transparent" verze.
 • Barva pozadí není definována přes document properties, ale je nutné vytvořit prvek (podle rozměru banneru), kterého barva bude barvou pozadí banneru a zobrazuje se po celou dobu trvání animace v jeho nejnižší vrstvě.
 • V případě, že barva pozadí banneru splývá s pozadím stránky, musí být opatřen rámečkem min. 1px šedé nebo černé barvy.
 • Řídící skript musí být napsán tak, aby vyhovoval standardům SPIR a mohl být vložen kamkoliv do stránky (v sekci body), v jednom místě, a přesto byl plně funkční.
 • Není-li skript plně funkční ve všech prohlížečích, musí být upraven tak, aby v ostatních prohlížečích negeneroval chybu skriptu, nerušil zobrazení stránky apod.
 • Z tagu body nelze funkci inicializovat - inicializace tedy musí být provedena přímo z kódu skriptu vloženého ve stránce.
 • Obsahuje-li reklama zvukový soubor, může být max. délka zvukového záznamu 10 vteřin a může zaznít jenom 1x v odezvu na akci uživatele (např. najetí myši). V žádném případě nesmí být zvukový soubor spouštěn svévolně.
 • Jde-li o reklamu omezenou pomocí cookies, je třeba, aby řídící skript nejdříve otestoval, jestli je v konkrétním případě v prohlížeči uživatele ukládání cookie povoleno.
 • V případě, že tomu tak není, nesmí se reklama v takovém prohlížeči zobrazit.
 • Veškeré podklady pro kampaň musejí být dodány nejméně 5 dní před spuštěním kampaně.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nespustit takovou reklamní kampaň, jejíž kreativa neodpovídá technickým specifikacím, nebo Etický Kodex reklamy služby ParlamentniListy.cz.

  Vkládání dalších AdManagement skriptů je nepřípustné

  Nepřijímáme reklamní kódy DoubleClick. 

 

Kontakty

OUR MEDIA a.s.

Vinohradská 174

Praha 3 - Vinohrady

PSČ 103 00

 

e-mail: obchod@parlamentnilisty.cz

kontaktní osoba: Pavel Klápa, e-mail: p.klapa@parlamentnilisty.cz, mobil: 775 852 526

 

autor: Redakce