Základní informace o novém sportu SIXBALL

04.11.2015 0:00

SIXBALL je nová míčová sportovní hra, která velmi dynamickou a zábavnou formou zlepšuje fyzickou kondici, postřeh, motorické dovednosti i schopnost soustředění.

CO JE TO SIXBALL A JAKÁ MÁ PRAVIDLA?
Vytváří přirozený prostor nejen pro budování zdraví, či vlastního sebevědomí, ale také dobrých vztahů mezi hráči. SIXBALL se stal efektivním a atraktivním cvičením pro lidi všech věkových kategorií a dokonce i pro ty, kteří bojují s nějakým handicapem. Základem sportu je speciální hřiště v podobě místnosti o rozměrech 5 x 5 x 2,5 m. Hrací prostor je rozdělen na čtyři shodné rovnoramenné trojúhelníky, které vymezují prostor pro jednotlivé hráče. Na obvodových stěnách jsou za každým hráčem umístěny branky s citlivými elektronickými panely pro záznam gólů, které se zobrazují i na displejích.

Úkolem každého hráče je dát co nejvíce gólů do branek soupeřů a zároveň ubránit tu svou. Vítězem se stává ten, který dostane nejméně gólů od svých protihráčů. Hraje se na žíněnce vkleče nebo v tzv. dynamickém sedě. Jedná se o nekontaktní sport. Hráč tedy neopouští svůj vymezený prostor, ani se nemůže dotýkat protihráčů. Do míče se trefuje otevřenou dlaní tzv. „z voleje“. Může se využívat odrazu míče o zdi, podlahu i strop. Míč se nesmí zastavovat, chytat, zalehávat, nebo s ním driblovat. Na dodržování pravidel dohlíží rozhodčí, který v případě potřeby využívá i záznamu z kamer. SIXBALL hrají obvykle 4 hráči najednou. Další variantou je hra pouze pro 2 hráče, v tomto případě se vedlejší branky vypnou.

PRO KOHO JE SIXBALL URČEN?
SIXBALL je jedinečným sportem právě kvůli tomu, že hráčem se může stát každý ve věku od 3 - 99 let. Nabízí efektivní a zábavné cvičení pro lidi všech generací a dokonce i pro ty, kteří bojují s nějakým handicapem. Zároveň se osvědčil i jako doplňkový sport pro aktivní sportovce.

Atraktivním sportem se stává také v prostředí škol, kde možnost zahrát si SIXBALL (i během přestávek) pozitivně působí na pozornost dětí a schopnost soustředit se ve výuce. Dokonce se ukázalo, že má schopnost tlumit sklony k projevům agresivity a šikany.

Lidem s handicapem, nebo i lehčím mentálním postižením SIXBALL přináší nejen pohyb a zábavu, ale také prostor k začleňování se do kolektivu, či sdílení zážitků se svou rodinou.

PROČ SIXBALL HRÁT?
Hraní SIXBALLU velmi zábavnou a dynamickou formou zlepšuje fyzickou kondici, postřeh, motorické dovednosti i schopnost soustředění. Vytváří přirozený prostor nejen pro budování zdraví, ale také dobrých vztahů mezi hráči a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Přináší také nové příležitosti k začleňování handicapovaných, nebo zatraktivnění aktivního sportování u mladé generace.

Výhodou hry je stálý pohyb v přirozené poloze těla - tzv. dynamickém sezení, při kterém je hmotnost těla rozložena rovnoměrně do kolenního a bederního kloubu. Záda jsou nenásilnou formou udržována ve vzpřímené poloze. Hraní zabraňuje jednostrannému zatížení, udržuje a stimuluje přirozené procesy těla. Neustála změna pozice má pozitivní vliv na svalový systém, metabolizmus, krevní oběh, nervový systém i správné držení páteře.

JAKÉ JSOU VIZE A POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI SIXBALL?
Naším posláním je přivést zábavnou formou pohyb do škol a přirozeně tak v dětech rozvíjet pozitivní vztah ke sportu i k sobě navzájem. Chceme atraktivní cestou přispět k dobrému zdraví mladé generace. Zároveň si přejeme nabízet nové sportovní i společenské vyžití zejména lidem, kteří bojují s nějakým handicapem, ale také ostatním a to napříč všemi věkovými kategoriemi.

autor: MaB