Vakcína pro děti opět na trhu

Vakcína pro děti opět na trhu
11. 11. 2007 10:00

Od prvního týdne nového školního roku je na trhu opět hexavakcína pro očkování dětí.

Hexavakcína je očkovací látka proti šesti dětským nemocem. Je alternativou ke státem hrazenému očkování. Po krátkodobém srpnovém výpadku se vakcína opět dostane na pulty lékáren.

„Důvodem krátkodobého výpadku byla zvýšená poptávka po této očkovací látce nejen v České republice a posunutí červencové dodávky belgickým výrobcem na konec srpna. O harmonogramu dodávek jsme informovali lékaře a distributory léčiv již v průběhu července,“ uvádí mluvčí společnosti GlaxoSmithKline MUDr. Filip Dostál.

Infanrix hexa je vakcína, která slouží k základnímu očkování a přeočkování dětí proti záškrtu, tetanu, černému (dávivému) kašli, hepatitidě B, dětské obrně a proti onemocněním způsobeným bakterií Haemophilus influenzae typu b. Jedná se o šetrnou vakcínu, která dětem ušetří 7 aplikací jiných očkovacích látek a je nadstandardní alternativou ke státem hrazenému očkování.

Dle očkovacího kalendáře platného v České republice se základní očkování provádí ve třetím, čtvrtém a pátém měsíci. Přeočkovává se pak v osmnáctém až dvacátém měsíci života dítěte čtvrtou dávkou vakcíny. Dle schválené příbalové informace k očkovací látce Infanrix hexa je možný i dvouměsíční rozestup mezi jednotlivými očkovacími dávkami. Výpadek, který trval přibližně jeden měsíc, by tak neměl porušit očkovací schéma dítěte a způsobit větší komplikace, rozhodně ne zdravotní rizika. Chybějící dávky se aplikují, jakmile je to možné.

„Pokud jde o změnu v intervalu očkování, je prokázáno, že i prodloužením intervalu mezi očkováními je při dodržení počtu dávek dosaženo dostatečné ochrany. Není tedy většinou nutné očkování opakovat. V případě zmiňovaného výpadku do 4 týdnů by k této situaci ale nemělo dojít. V individuálních případech však vždy rozhoduje ošetřující lékař,“ říká MUDr. Hana Cabrnochová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů. „V některých zemích se očkují děti i v jiných schématech, jako například ve třetím, pátém a jedenáctém měsíci, “ dodává.
autor: Redakce