VFN zachraňuje děti všech věkových kategorií. Nově i díky přístroji pro mimotělní oxygenaci

VFN zachraňuje děti všech věkových kategorií. Nově i díky přístroji pro mimotělní oxygenaci
21.11.2018 17:03

Díky darům obecně prospěšné společnosti Život dětem a Nadačního fondu Kapka naděje si Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pořídila nový přístroj pro dětskou kardiopulmonární podporu ECMO včetně příslušenství v celkové hodnotě 1,6 mil. Kč. VFN je jediné nemocniční zařízení v České republice, které uvedenou péči poskytuje ve všech věkových kategoriích a indikacích.

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je život zachraňující vysoce invazivní metoda, která se používá u pacientů, u nichž se předpokládá, že by bez náhrady selhávajících orgánů neměli šanci přežít. Metoda je známá již několik desítek let, ovšem k její renesanci došlo v souvislosti s několika epidemiemi závažných respiračních infekcí, především těžkých forem chřipky v letech 2009, 2010, 2011 a 2012. ECMO se dá využít u všech věkových kategorií včetně kriticky nemocných novorozenců s hmotností vyšší než 2 500 gramů.

 

ECMO vyvrací hrozivá čísla i prognózy

 

Pacienti, u nichž je indikováno ECMO, mají téměř 98–100% předpoklad, že zemřou. Díky této metodě jsou čísla nepoměrně pozitivnější. U novorozenců se podaří zachránit více než 75 % pacientů, ve skupině starších dětí kolem 65 %. Výsledky léčby ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jsou identické s mezinárodními výsledky a je jediným nemocničním zařízením, které tuto péči poskytuje ve všech věkových kategoriích a ve všech indikacích. 

 

Na jakém principu funguje?

 

Díky systému ECMO je možno nahradit činnost srdce a plic do doby, než svoji funkci obnoví nebo dokud se nepřistoupí k jinému léčebnému řešení. Je to v zásadě jednoduchá forma mimotělního oběhu, který se běžně používá při operacích srdce. Nemocným pomáhá několik dnů až týdnů po zákroku. Pacientům jsou zavedeny speciální kanyly do velkých cév a jejich krev je extrakorporálně (mimotělně) okysličena a navrácena zpět do organismu. Po určitý čas je tak z velké části nahrazena jak funkce plic, tak funkce srdce. 

 

Ve světě je léčeno pomocí ECMO víc než  100 tisíc pacientů, ve VFN je jich ročně léčeno přes 50, z toho 10 dětí

 

Mimotělní oběh je možné u nemocného zajistit po řadu kritických dní. Díky převratné možnosti navrácení do života jsou pacienti léčení pomocí ECMO registrováni v mezinárodním ELSO registru (Extracorporeal life support organization). Ve světě jich je již více než 100 tisíc, ačkoli tento registr platí od roku 1989. VFN je jeho součástí.

„K dnešnímu dni jsme ve VFN řešili 55 připojených dětí a novorozenců. V průměru jich je 8–10 ročně, ale letošní rok byl rekordní, připojili jsme 11 pacientů. I proto jsme velmi rádi za tento dar, díky kterému rozšíříme možnosti, jak zachránit život a zdraví dětem, které by jinak neměly šanci přežít,“ uvádí MUDr. Václav Vobruba, Ph.D., vedoucí lékař Jednotky intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN.

 

Spojení dvou neziskových organizací přineslo šanci dalším dětem

 

Obecně prospěšná společnost Život dětem VFN darovala 789 557 Kč určených k částečné úhradě mimotělní pumpy a ohřívač pro mimotělní pumpu za 239 676,80 Kč. Nadační fond Kapka naděje zakoupil směšovač kyslík vzduch pro pumpu, speciální ECMO vozík a transportní držák, vše v celkově výši rovných 600 000 Kč. Díky těmto darům mají další děti šanci na zdravý život. 

„Těší nás, že zásluhou laskavých dárců, kteří se od února tohoto roku zapojovali do našeho projektu Naděje pro děti – a my jim za to moc děkujeme – se dneska Klinice dětského a dorostového lékařství VFN může předat tolik potřebná mimotělní pumpa ECMO, která dokáže i zásluhou schopných lékařů zachránit život nemocným dětem. Rádi jsme začátkem srpna přijali nabídku Nadačního fondu Kapka naděje, který se rozhodl chybějící část na tolik potřebný přístroj dodat,“ říká MgA. Maria Křepelková, ředitelka Život dětem o.p.s.

„Spojili jsme síly spolu s obecně prospěšnou společností Život dětem a díky této spolupráci můžeme dnes slavnostně předat Všeobecné fakultní nemocnici v Praze systém Thoratec PediVAS pro účely oběhové podpory neonatálních/pediatrických pacientů. Mám z tohoto daru velkou radost a pevně věřím, že pomůže zachránit nejeden dětský život,“ dodává Vendula Pizingerová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje. 

 

Striktní bezpečnostně technické kontroly chrání pacienty

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má v současné době více než 17 000 kusů zdravotnické techniky, jejíž pořizovací hodnota vysoce přesahuje 2 miliardy Kč. Tuto zdravotnickou techniku je neustále třeba obnovovat a rozšiřovat. Všeobecná fakultní nemocnice jako akreditované pracoviště patří k jistotám a zárukám kvality péče a bezpečí pro všechny pacienty. Ročně vynakládá VFN více než 16 mil. Kč za takzvané BTK (Bezpečnostně technické kontroly), což je důkazem a potvrzením, že je možné bezpečně danou techniku používat. Pravidla BTK jsou velmi striktní. Pokud nemá zdravotnická technika platné BTK, je okamžitě a nekompromisně odstavena, protože její použití odporuje zákonu a pravidlům VFN. Bezpečnostní technické kontroly provádějí servisní organizace registrované Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Nově dodaný přístroj tak rozšiřuje portfolio ECMO přístrojů, které má VFN k dispozici, a v budoucnu nahradí ty z nich, jejichž životnost se pomalu blíží ke svému konci. 

autor: Tisková zpráva