V Nemocnici Na Homolce jsou léky podávány bezpečně

V Nemocnici Na Homolce jsou léky podávány bezpečně
19. 6. 2014 12:00

Úspěšné obhájení akreditace JCI (Joint Commission International), které v těchto dnech Nemocnici Na Homolce potvrdila mezinárodní centrála JCI sídlící v americkém Chicagu zasláním oficiálního certifikátu, dává pacientům významný signál. Akreditace je zárukou toho, že se lidé léčí v bezpečné nemocnici. A součástí bezpečné léčby je samozřejmě i bezpečné podávání léků.

Média dnes informovala o případu těhotné ženy, která v soukromé gynekologické ambulanci v Orlové dostala v rámci běžného testu na těhotenskou cukrovku vypít sladký roztok. Ten ale zřejmě obsahoval jinou, jedovatou látku, po jejímž požití žena zemřela. Policie případ šetří. "Záměny léčiv patří k druhé nejčastější příčině komplikací při pobytu v nemocnici obecně. Vyskytují se až okolo dvanácti procent hospitalizací," komentoval případ pro MF Dnes expert na kvalitu zdravotnictví David Marx.

Bezpečné podávání léků a zacházení s nebezpečnými látkami je jedním z hlavních cílů akreditace JCI. Auditoři JCI toto v Nemocnici Na Homolce hodnotili a shledali v pořádku. Pravidla pro bezpečné podávání léků pacientům jsou podrobně popsána ve vnitřních předpisech nemocnice.

Hlavní jsou tyto zásady:

- léky jsou podávány z originálního balení, které si sestra přinese až k lůžku pacienta (na vozíku nebo podnose)

- léky pacientovi podává pouze jedna sestra, která je za pacienta odpovědná

- léky jsou podávány podle ordinace pouze v medikačním listu (nikdo ordinaci nepřepisuje na další papíry)

- ordinace léku má přesně daná pravidla - název, dávka, forma, cesta podání, čas, nebo interval, pokud nesplňuje, sestra lék nepodá

- před podáním léku sestra ověří totožnost pacienta - ID náramek, dotaz "Jak se jmenujete?"

- provede dvojí kontrolu správnosti léku - při vyndání z originálního balení a při vracení zpět

- sestra zkontroluje užití léku pacientem

- provede zápis o podání do medikačního listu (s identifikací a podpisem).

autor: Redakce