Úhrady VZP

Úhrady VZP
19.11.2007 0:00

VZP začala jednat o úhradách mimořádně drahých operací onkologických pacientů

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR zahájila jednání s Českou chirurgickou společností o novém způsobu úhrad složitých a nákladných operací pacientů s nádorovým onemocněním. Největší zdravotní pojišťovna tak pokračuje ve změně dosavadního systému hrazení mimořádně nákladné péče, jejímž výsledkem by měla být lepší dostupnost kvalitní léčby pro všechny pacienty, kteří ji potřebují, a efektivnější využívání prostředků z veřejného zdravotního pojištění.

Jednání s chirurgy o úhradě operativních řešení nádorů navazuje na dohodu o úhradě drahých léků, kterou VZP uzavřela s onkology počátkem letošního roku. „Velmi oceňujeme přístup odborníků na léčbu onkologických onemocnění, vedených profesorem Vorlíčkem, předsedou České onkologické společnosti,“ uvedl na dnešním Fóru onkologů v Brně ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák: „Je vidět, že se nový způsob financování péče o pacienty se zhoubným onemocněním osvědčil. A tak, jak se budou vyvíjet nové léčebné postupy, ceny léků, výkonů a počty pacientů, budeme rozvíjet i tento systém, aby byla tato zásadní péče pro klienty VZP vždy zajištěna,“ přislíbil ředitel Horák. Klienty VZP je zhruba 65 % populace ČR.

Mezi extremně náročné chirurgické výkony, které často trvají mnoho hodin, patří například operativní odstranění nádoru jater, slinivky, žaludku či střeva, i všech dalších zasažených tkání, například v hrudní či břišní stěně. V současné době všechny zdravotní pojišťovny tyto chirurgické výkony hradí nemocnicím podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví stejně jako ostatní léčbu „běžných“ nemocí, tedy paušálními platbami. Nemocnice tak doposud měly i na léčbu těžkých a finančně nákladných nemocí pevně daný rozpočet. Proto i při mírném nárůstu počtu pacientů či zavedení nové léčebné metody, která je zpravidla dražší, ale účinnější, peníze nestačily.

VZP proto letos jako první pojišťovna v ČR podnikla klíčové kroky k tomu, aby drahá léčba nejtěžších onemocnění byla v České republice dostupná všem pacientům, kteří ji potřebují. S odbornými společnostmi, zastupujícími jednotlivé lékařské obory (onkologie, hematoonkologie, revmatologie, neurologie) uzavřela individuální dohody, které úhradu této péče specializovaným centrům garantují.
 

„Tyto dohody zajistí, že pacienti dostanou právě takovou léčbu, kterou potřebují, a za cenu odpovídající individuálním nákladům a kvalitě léčení,“ vysvětluje ředitel VZP Pavel Horák, a doplňuje: „Nám tyto smlouvy zároveň umožní sledovat úspěšnost hrazené léčby a zabrání tomu, aby nemocnice tyto peníze případně nepoužily na něco jiného.“
 

Na speciální léčiva - cytostatika vynaložila VZP ČR v roce 2006 celkem 1,9 miliardy korun. Za hospitalizaci onkologických pacientů a provedené výkony v nemocnicích zaplatila více než 1,2 miliardy. Ambulantní léčba těchto pacientů na onkologických a radioterapeutických pracovištích ve stejném roce přesáhla 250 milionů korun.
Jana Víšková
tisková mluvčí VZP ČR
autor: Redakce