Ministr vyzývá odboráře

Ministr vyzývá odboráře
19.12.2007 0:00

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek předložil senátní návrh

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek předložil senátní návrh, kterým by byl upraven zákoník práce ve prospěch lékařů a dalších zdravotníků a je připraven o tomto návrhu seriozně jednat se zástupci odborářů. Stejně tak je připraven k diskusi o alternativním návrhu, který předkládá Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. Ministr považuje za nutné, aby lékaři a další pracovníci ve zdravotníci znali podstatu obou návrhů i jejich důsledky a mohli se pak na základě dostatečného množství relevantních informací svobodně rozhodnout, který návrh preferují.

Tomáš Julínek byl nucen svůj návrh předložit prostřednictvím senátu, protože byl z jednání o změně zákoníku práce odboráři vyšachován. Přestože bylo jednání přislíbeno, odboráři postupně odvolali jednání tripartity na téma zdravotnictví a to například 13.11. i 19.11. Nedošlo ani k jednání expertů MZ a odborářů, na kterém se domluvil ministr s předsedou ČMKOS Milanem Štěchem za přítomnosti Jiřího Schlangera, ani ke svolání pracovní skupiny tripartity pro zdravotnictví, přislíbené právě J. Schlangerem, který tuto skupinu vede. Namísto toho odboráři rovnou vyhlásili stávkovou pohotovost.

Je třeba připomenout, že jak návrh Tomáše Julínka, tak návrh odborového svazu se týká stejného počtu legálně odpracovaných 56 hodin týdně, oproti dosavadním 48 hodinám. Rozdíl je pouze v tom, že z tohoto množství hodin chtějí odboráři 40 hodin základní doby plus 16 hodin přesčasů a ministr zdravotnictví ke 40 hodinám základní doby možnost rozšířit ji na základě souhlasu zaměstnance o dalších 8 hodin, přičemž 8 hodin přesčasů zůstává zachováno. Ministr je přesvědčen, že je jeho návrh pro lékaře a další pracovníky ve zdravotnictví výhodnější, protože umožňuje vyjednat si vyšší základní mzdu. Julínkův návrh je v souladu s příslušnou evropskou směrnicí, což nelze o odborářském návrhu tvrdit, dokud nebude vyjednán s EU tzv. opt-out. T. Julínek je ale otevřen diskusi a umí si představit i kompromisní řešení. Za důležitou považuje také debatu o odměňování ve zdravotnictví podle zákona o mzdě, což umožní lépe diferencovat odměňování mezi jednotlivými zaměstnanci a nabídne šanci zaměstnancům příspěvkových státních organizací těšit se ve svých mzdách z prosperity veřejného zdravotního pojištění – vždyť jaký je letos růst platů ve státním sektoru, a jaký by mohl být při současném růstu plateb ve zdravotním pojištění!

Odboráři několik měsíců nechtěli problémy, které přináší obcházení zákoníku práce, vůbec řešit. Na skutečnost, že je stávající situace právně neudržitelná a že nelze tolerovat překračování limitu přesčasové práce povoleného zákoníkem práce a jeho masové obcházení uzavíráním prapodivných smluv na samé hranici legálnosti, musel odboráře upozornit ministr zdravotnictví. Až poté začali připravovat svůj návrh, který poprvé představili Tomáši Julínkovi teprve 16. 11. na společném jednání M. Štěch a J. Schlanger Nedošlo už však následnému jednání expertů obou stran, protože – podle sdělení předsedy ČMKOS – s tím nesouhlasili jeho kolegové z vedení odborové konfederace. Nikdo se tedy nemůže divit, že ministr svůj návrh prosazuje přes senát, na což má jako senátor, zvolený v řádných volbách, zcela legitimní právo. Tato cesta navíc nenarušuje přijetí změn v zákoníku práce, na kterých se vládě podařilo s odbory dohodnout v jiných oblastech (ministr proto neprosazoval svůj návrh například přímo ve sněmovně).
Ministr zdravotnictví jasně deklaruje svoji ochotu s odboráři jednat a hledat i kompromisní řešení. Jeho návrh je teprve na začátku legislativního procesu, který potrvá určitě několik měsíců. Je tu dostatečný časový prostor pro jednání o obou návrzích. Záleží jen na ochotě odborářů, ministrův postoj je vstřícný.

zdroj: www.mzcr.cz
autor: Redakce