Mezi patologickými hráči převažují muži

Mezi patologickými hráči převažují muži
19. 1. 2012 0:00

Mezi patologickými hráči převažují muži, roste věk léčených...

Mezi patologickými hráči výrazně převažují muži, v ambulancích tvoří ženy jen osm procent léčených, v lůžkové péči sedm procent. Uvádějí to statistici na svém webu s tím, že puzení ke hře u postižených stoupá v dobách, kdy je život stresující. Podle statistiků se zvyšuje také věk léčených. S diagnózou patologické hráčství se v letech 2004 až 2010 léčilo v ambulancích v průměru 1390 pacientů ročně. V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic bylo v průměru 550 hospitalizací ročně.
 

V letech 2004 až 2007 se počty ambulantních pacientů postupně snížily z 1486 na 1248. V roce 2008 bylo ošetřeno o téměř 11 procent pacientů více než v roce předchozím a během následujících dvou let vzrostl jejich počet o více než pět procent na 1456, uvádějí statistici. V průměru třetina pacientů má svoji první léčbu, dvě třetiny se tedy léčí opakovaně.
   
V posledních letech klesá podíl pacientů ve věku od 15 do 19 let - z více než 11 procent v roce 2008 až na tři procenta v roce 2010. Podíl dětí do 14 let je nepatrný, od 0,1 do 0,2 procenta, s výjimkou roku 2008, kdy stoupl na 11 procent. Statistici to ale vysvětlují tím, že v předchozích letech byly problémy mladistvých spojené s počítači označovány jako poruchy chování, od roku 2009 je začali lékaři označovat jako patologické hráčství.
   
V přepočtu na 100.000 obyvatel nejvíc léčených bylo v Moravskoslezském kraji (29) a v Praze (21), nejméně v krajích Libereckém (čtyři) a Ústeckém (šest). Pacienti jsou sledování podle místa léčby, nikoli bydliště.


V lůžkové péči je vývoj podobný jako v ambulancích. Nárůst byl od roku 2008, oproti roku předchozímu o čtyři procenta, v roce 2009 o další víc než pětinu a v roce 2009 o další pětinu až na 617 hospitalizací. V roce 2010 pak byl pokles o 13 procent na 536 hospitalizací. Podíl žen se v posledních letech zvyšuje, v roce 2010 až na 11 procent.
   
Nejvíc léčených v přepočtu na 100.000 obyvatel bylo v krajích Pardubickém, 7,4, a Moravskoslezském, 7,2, nejméně na Vysočině, 2,3.
   
Vývoj zaznamenali statistici i v zastoupení věkových skupin. V roce 2004 bylo nejvíc hospitalizací ve skupinách 20 až 24 let (16 procent) a 25 až 29 let (22 procent). V roce 2010 byla necelá pětina pacientů ve věku 25 až 29 let a více než pětina ve věku 30 až 34 let.
 
Nejvíc ubylo hospitalizací v roce 2010 oproti roku 2004 ve skupině 15 až 19 let, téměř o 60 procent, ve skupině 20 až 24 let pak téměř o třetinu. Největší nárůst, téměř dvojnásobný, naopak byl ve skupinách 55 až 59 let a 60 až 64 let.
   
Závislost na automatech patří mezi návykové a impulzivní poruchy. Lidé trpící touto závislostí riskují své zaměstnání, zadlužují se, lžou nebo porušují zákon, aby získali peníze nebo unikli placení dluhů.

(MB,ČTK,foto:archiv)
autor: Redakce