Kia slaví 8 let spolupráce s Nadací Naše dítě

Kia slaví 8 let spolupráce s Nadací Naše dítě
31.10.2017 0:00

Již sedmým rokem pomáhá společnost KIA MOTORS CZECH spolu s Nadací Naše dítě tam, kde je nejvíce potřeba.

  • Na projekty Nadace Naše dítě přispěla KIA MOTORS CZECH více než milionem korun
  • Během osmilet spolupráce podpořila Kia prostřednictvím Nadace Naše dítě více než 50 projektů na pomoc znevýhodněným dětem
  • V prvním pololetí 2016 darovala automobilka Nadaci Naše dítě 231 600 korun, což je nejvíce v dosavadní historii spolupráce

Během této doby Kia darovala nadaci částku převyšující milion korun, ze které bylo financováno více než 50 projektů na pomoc handicapovaným dětem ze sociálně slabých rodin či dětem maminek samoživitelek. Prostředky byly určeny především na speciální rehabilitační péči a zdravotní pomůcky pro postižené děti, vybudování bezbariérových přístupů a příspěvky na školné, školní obědy a letní tábory pro děti ze sociálně slabých rodin. Během sedmileté spolupráce získalo podporu prostřednictvím Nadace Naše dítě i sedm neziskových organizací pomáhajících dětem.

Automobilka Kia s Nadací Naše dítě spolupracuje již od roku 2009 a letos tedy slaví 8 let od jejího zahájení. Zlom ve vzájemné spolupráci nastal v roce 2014, kdy byl spuštěn společný projekt „Já a Kia pomáháme dětem“. Každý nově prodaný vůz je vybaven samolepkou, která potvrzuje, že zákazník prostřednictvím koupi nového vozu přispěl padesáti korunami právě na podporu znevýhodněných dětí. Automobilka přitom předává nadaci finanční prostředky pravidelně 2x ročně.

Spolupráce se společností KIA si velmi ceníme. Ochotně, nezištně a dlouhodobě pomáhá tam, kde je třeba, a výrazně tak přispívá k tomu, aby příběhy dětí s různými formami handicapu byly o něco veselejší. Velmi důležité pro nás je také to, že finanční prostředky přicházejí pravidelně a že s nimi můžeme počítat při plánování naší pomoci,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

„Je nám velkou ctí spolupracovat s tak váženou a úspěšnou institucí jako je Nadace Naše dítě. Máme radost, že darované prostředky se jejím prostřednictvím dostaly k těm nejpotřebnějším dětem. Automobilka Kia se dlouhodobě zaměřuje právě na pomoc dětem a proto se ze spolupráce s Nadací Naše dítě, která se pomoci těm nejmenším a nejvíce zranitelným věnuje již přes 20 let, velmi těšíme a doufáme, že bude úspěšně pokračovat i v dalších letech,“ řekla PR manažerka KIA MOTORS CZECH Kateřina Jouglíčková.

Během sedmileté spolupráce s nadací podpořila KIA i řadu dětí ze sociálně slabších rodin, jejichž rodiče si nemohou dovolit péči, jakou by si jejich děti zasloužily. Například šestiletá Vaneska z Nového Města pod Smrkem s kombinovaným handicapem se konečně dočkala svého osobního asistenta, jehož plat byl podpořen z daru KIA. Mentálně postiženým dětem občas pomáhá změna prostředí. Odlehčovací pobyt pomohl například malé Markétce z Prahy i její mamince, která se o ni nepřetržitě stará. Dětem s mozkovou obrnou výrazně zlepšuje stav pro mnohé málo dostupná Klim-Therapy®(*). Díky podpoře KIA MOTORS CZECH už několik dětí tuto terapii absolvovalo se znatelnými výsledky.

Z neziskových organizací získaly v předchozích letech jednorázové finanční dary Dětský domov Pyšely na stipendium pro talentovaného chlapce, Občanské družení Hurá na relaxační a ozdravné pobyty pro mentálně a jinak postižené děti, projekt proti šikaně ve školách „Jsi nula“, Denní a týdenní stacionář Jihlava na muzikoterapii pro klienty stacionáře a Dětský domov a školní jídelna Klánovice na letní tábory pro děti.

Nadace Naše dítě spolu s automobilkou Kia pomohla Dětskému domovu v Klánovivích nejen poslat děti na dětský tábor, ale pomáhá i již dospělým dětem z tohoto domova vykročit do života. Na fotografii jsou jedni z nich - Míša s Davidem.

V prvním pololetí 2016 darovala Kia Nadaci Naše dítě 231 600 korun, které byly využity na podporu zařízení pro autistické děti ve Slunečním domově v Praze 9 a organizace Apla Jižní Čechy. „Při diskuzích se zástupci nadace jsme dospěli k tomu, že problematika autismu je jednou z oblastí, která si zaslouží více pozornosti, protože se projevuje u stále většího počtu dětí. Proto jsme se ve spolupráci s Nadací Naše dítě zaměřili v tomto roce právě na ni,“ dodává Kateřina Jouglíčková.

„Naším velkým přáním je, aby se počet potřebných dětí začal snižovat, ale bohužel opak je pravdou. Na nadaci se obrací stále více rodičů postižených dětí. Často jsou to také organizace jako dětské domovy, azylová zařízení a denní stacionáře, které akutně potřebují finanční pomoc. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu organizací, které se uchází o finanční podporu, a stále užšího okruhu firemních dárců, je nadace nucena hledat další cesty, jak získat potřebné finanční prostředky. Vedle spolupráce s tradičními partnery, jako je automobilka Kia, je to i oslovení jednotlivců s cílem získat širokou skupinu pravidelných dárců,“ uzavírá Zuzana Baudyšová.

autor: MaB