Homeopatika - léčiva alternativní medicíny

Homeopatika - léčiva alternativní medicíny
11. 7. 2011 0:00

Název homeopatika už v medicíně zdomácnělo, ale značná část lidí stále ještě neví, co tento pojem přesně znamená.

Obecně by se dalo říci, že homeopatika nastupují tam, kde alterntaivní medicína považuje klasickou léčbu za příliš razantní a agresívní. Jejich používání vychází z postupů starého lidového léčitelství, které se osvědčilo a přežilo až do současnosti. Tyto postupy se staly základem pro vědecký výzkum, ze kterého vzešly velmi účinné léky a prostředky.

Zakladatelem homeopatie je Samuel Hahnemann, německý chemik a lékař, který žil na přelomu 19. a 20. století.
 
Tato metoda je založena na využívání medikamentů ve velmi slabých nebo minimalizovaných dávkách, neboť běžně předepisované a podávané dávky léků mají sice terapeutický účinek, avšak také množství vedlejších a toxických účinků, které organismu škodí.  U zdravých jedinců pak mohou  vyvolat příznaky, které se dají zaměnit za onemocnění, nebo je mohou dokonce vyvolat.

Tuto filozofii známe například i z očkování, kdy podáním minimální dávky účinné látky vznikne slabá reakce, při které se vytvoří v organismu obranné protilátky a ty pak zabrání dalšímu onemocnění.
 
Homeopatické léky se připravují výhradně na přírodním základě z rostlinných i živočišných produktů. Dosavadní zkušenosti ukazují, že účinek těchto silně naředěných látek v organismu přetrvává  a zatím není zcela vysvětleno, co je toho příčinou.

Výhodou homeopatických léků, které lze používat pro léčbu většiny běžných onemocnění, je jejich šetrnost k lidskému organismu a v neposlední řadě také finanční nenáročnost.

Pro své prokazatelné  účinky se homeopatie stala uznávaným lékařským oborem. Lékaři - homeopaté - se sdružují  v  České komoře klasické homeopatie - nezávislé, neziskové profesní organizaci, která stanoví a udržuje normy pro praktikování klasické homeopatie, vede rejstřík registrovaných homeopatů a  pečuje o  jejich další vzdělávání.  Má za úkol informovat  veřejnost o možnostech homeopatické léčby a principech homeopatického poradenství.

ml,foto:archiv
autor: Redakce