Největším poskytovatelem péče pro lidi s Alzheimerem je Alzheimer Centrum Průhonice

Největším poskytovatelem péče pro lidi s Alzheimerem je Alzheimer Centrum Průhonice
01.07.2015 17:01

Síť Alzheimercentrum se otevřením svého devátého zařízení výrazně přiblížila hranici 1 000 lůžek. Nyní jich má 980 a je tak největším poskytovatelem služeb pro nemocné Alzheimerovou chorobu a jinými formami demence na území bývalého Československa.

„Zlínské Alzheimercentrum, je po tom jihlavském, otevřeném v listopadu 2014, již druhým zařízením pro nemocné demencí na Moravě. Do budoucna plánujeme otevření podobných zařízení se specializovanou péčí i v dalších krajích tak, aby byla tato péče přístupná pro obyvatele ve všech regionech ČR,“ říká Jaroslava Jůzová, ředitelka sítě Alzheimercentrum a dodává: „Bohužel situace, kdy Alzheimerovou chorobou u nás trpí již 130 - 150 tisíc lidí, je natolik vážná, že ani toto nebude stačit k naplnění terapeutické potřeby dané rychle rostoucím počtem pacientů. Čeká nás ještě hodně práce.“

Tisícové hranici lůžek se síť přiblížila otevřením devátého zařízení ve Zlíně s kapacitou 100 lůžek, čímž navázala na zprovoznění dalších dvou objektů v roce 2014, a sice v Českých Budějovicích s kapacitou 150 lůžek, a v Jihlavě, které má 120 lůžek. „Služby ve všech našich zařízeních jsou postaveny na stejných principech. Navíc máme více než 15letý náskok před ostatními poskytovateli. Tyto zkušenosti a znalosti se získávají pomalu, nikoliv přes noc, jak se domnívají mnozí noví provozovatelé. Pokud jde o kvalitu služeb v našich zařízeních, je na úrovni západní Evropy a nesrovnatelná s tím, co nabízí mnozí jiní poskytovatelé.“

V centrech je poskytována komplexní péče založená na moderních terapeutických postupech včetně ubytování i stravování. Poskytované služby zahrnují jak klasické hotelové služby, tak specializovanou zdravotní péči, pečovatelskou službu, stacionáře, ordinaci lékaře, akreditované vzdělávání, sociální poradenství, poradnu demence pro rodiny, které pečují o své blízké doma i pro ty, kteří mají obavy, že trpí demencí. V rámci mezinárodní spolupráce každoročně přijímá stážisty s programu Lehigh University v Pensylvánii, kteří nabyté zkušenosti v alzheimercentrech  označují jako významný přínos pro jejich následný profesní rozvoj. „Veškeré služby v našich centrech jsou poskytovány tak, aby se klienti cítili jako doma a zároveň o ně bylo opravdu odborně postaráno, s důrazem na slovo odborně v rámci zdravotní péče. Všichni naši zaměstnanci mají potřebné vzdělání a pravidelně prochází řadou školení a kurzů, mnozí jsou lektoři nebo vyučující. Základem je ošetřovatelská péče, která kromě celého komplexu úkonů ošetřovatelství vychází z principu dlouhodobých paměťových drah a funguje, mimo jiné i na konceptu bazální stimulace. Staví na základech toho, co v paměti zůstalo – nedílnou součásti této koncepce je i stravování,“ vysvětluje Jaroslava Jůzová.

Síť Alzheimercentrum byla založena již v roce 1996, kdy Jaroslava Jůzová založila první specializované zařízení pro pacienty s demencí v České republice. Do té doby měli nemocní a jejich rodiny, v případě že domácí péče již nebyla možná, možnost umístění pacienta pouze do nespecializovaných zařízení, a sice klasických nemocnic, léčeben pro dlouhodobě nemocné nebo běžných domovů pro seniory. „Tyto objekty se však pro nemocné demencí, kteří patří mezi vůbec nejnáročnější pacienty na péči, vůbec nehodí. Jejich personál vzhledem k různorodosti pacientů, o které pečuje, nemá ani čas, ani potřebné znalosti, které lidé trpící Alzheimerovou chorobou vyžadují,“ říká Jaroslava Jůzová.

autor: Svobodni.cz