MRSA

MRSA
12.03.2014 2:18

Popis: MRSA je rezistentní kmen běžné bakterie Staphylococcus aureus, nazývaný též zlatý stafylokok. Tato bakterie se běžně vyskytuje u velké části populace, aniž by způsobovala potíže. Nachází se v nosní sliznici a také na pokožce. Za určitých okolností však bakterie může vniknout do kůže a způsobit infekci. Zvláště vnímaví k této infekci jsou pacienti v nemocnici, proto se také infekce šíří převážně v tomto prostředí. Nacházejí se zde totiž oslabení jednici po chirurgických zákrocích a s otevřenými ranami a pokud personál nemocnice nedodržuje nejpřísnější pravidla hygieny, mohou se snadno stát zdrojem  nákazy. Infekční bakterie se pak může šířit dál prostřednictvím kontaktu mezi pacienty i příchozími návštěvami. Staphylococcus aureus je druhou nejčastější příčinou nemocničních infekcí.

Příznaky:

 • nevýznamné kožní infekce, boláky, uhry
 • hnisavé abscesy
 • hnisavé kožní projevy
 • infekce chirurgických ran
 •  zápal plic
 • život ohrožující infekce krve

Příčiny:

 • nedostatečné dodržování nebo porušování hygienických předpisů ve zdravotnických zařízeních, kde se vyskytují pacienti s otevřenými ranami, kudy vniká do těla bakterie Staphylococcus aureus.

Diagnostika:

 • Přítomnost MRSA se prokáže jen mikrobiologickým vyšetřením vzorků - obvykle výtěrem z nosu, z ran, případně z kůže (na hrázi), vyšetřením moče.
 • Pokud je MRSA v těle laboratorně potvrzena, ale nepůsobí infekci, mluvíme o nosičství, které samo o sobě není vždy důvodem k léčbě nebo zvláštním opatřením.
 • Pokud je jako příčina onemocnění zjištěna MRSA, musí být pacient přísně izolován  a zavádějí se zvláštní hygienická opatření, která zabrání rozšíření infekce na další pacienty.
 •  

Léčba:

 • k léčbě se používají pouze zvláštní druhy antibiotik jako například antibiotikum oxacilin a jemu podobný methicilin.
 • léčba MRSA je velmi obtížná, neboť bakterie je  rezistentní k většině běžných druhů antibiotik. Některé kmeny jsou rezistentní i k antibiotiku, které se nejčastěji k léčbě stafylokokových infekcí užívá - k oxacilinu.
 • většinu stafylokokových infekcí kůže lze léčit vysušením rány. 


Prevence a doporučení: Zachovávání přísných hygienických pravidel při vyšetřování, pobytu a ošetřování pacientů v nemocnicích, izolace pacientů, u kterých je podezření z nákazy.
Pečlivé mytí rukou vodou a mýdlem po každém i sebemenším kontaktu s pacientem, pečlivé udržování hygieny otevřených ran a vyhýbání se přímému kontaktu s otevřenými nebo kontaminovanými ranami jiných lidí.Při návštěvě lékaře a při dalším přijetí do nemocnice, oznamte, že jste nebo jste byl nosič MRSA nebo že jste byl léčen pro MRSA infekci. Ve Vaší zdravotnické dokumentaci bude údaj o MRSA uveden.

 

 

 

autor: Redakce