Epilepsie

Epilepsie
12.03.2014 2:18

Popis:  Epilepsie (padoucnice, padoucí nemoc) je záchvatovité onemocnění mozku. Epilepsie může být primární – vrozená – za její příčinu se pak považují nejrůznější inzulty během nitroděložního vývoje. Existují i dědičné syndromy, kde součástí klinického obrazu jsou epileptické záchvaty. Příčinami sekundární – získané epilepsie jsou nejčastěji úrazy, dále nádory a cévní malformace a také infekce.

Příznaky:

 • záchvaty, které může vyvolat jakýkoliv podnět, na který je pacient citlivý
 • křeče
 • různé afektované pohyby
 • zpomalené nebo nevysvětlitelné reakce
 • pacient si rekace  a záchvaty nepamatuje

Příčina onemocnění:

 • primární nebo sekundární postižení mozku
 • jednorázové záchvaty z blíže neurčených příčin

Diagnostika:

Lékař pro stanovení epilepsie potřebuje od pacienta a jeho doprovodu přesně znát:

 • jak záchvaty vypadají
 • kdy se objevily poprvé
 • co jim bezprostředně předchází
 • jak jsou časté
 • zda se v rodině vyskytuje neurologické onemocnění.
 • nutné přístrojové vyšetření pomocí EEG
 • zobrazovací metody a nejmoderněji metody invazivní.

Léčba:

 • metody nefarmakologické – režimová opatření
 • farmakologické – podávání antiepileptik, jak preventivně, tak i přímo při záchvatu
 • u těžkých a sekundárních epilepsií nastupuje léčba chirurgická.
 • prognóza závisí na typu a závažnosti epilepsie, ale obecně nemocný s epilepsií bez dalších rizik a přidružených onemocnění může vést téměř normálně aktivní život.

Prevence a doporučení : Obecně platí, že epileptik by neměl pít alkoholické nápoje (ani požívat drogy), měl by dodržovat pravidelný režim dne a noci, užívat pravidelně předepsanou medikaci a chodit na pravidelné prohlídky. Nejsou vhodné rizikové sporty (např. potápění, horolezectví apod.)

Epileptik nesmí pracovat ve směnném provozu, u rotačních strojů, ve výškách , do odvolání je nezpůsobilý řízení motorových vozidel, motorových člunů či letadel. Řízení motorových vozidel skupiny B se povoluje dle zákona až po uplynutí bezzáchvatovitého období 1 roku, přičemž pacient musí splňovat ještě další požadavky

 


autor: Redakce