Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba
12. 3. 2014 2:18

Popis: Nemoc popsal na počátku 20. století německý lékař A. Alzheimer a byla chorobou vzácnou a neobvyklou. Dnes trpí touto nemocí každý dvacátý člověk starší 65 let, po 80. roce života již každý pátý. Dle odhadu trpí tímto onemocněním v ČR asi 50 – 70 000 osob a celkově 17 – 25 miliónů lidí na celém světě.Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění mozku.
V mozku postižených vznikají bílkoviny, které se ukládají uvnitř nervových buněk jako vlákna, či v okolí buněk jako amyloidové plaky. Tak dochází k poškození a zániku nervových buněk a jejich spojů.
Dále v mozkové tkáni ubývá acetylcholin, což zapříčiňuje neschopnost výměny informací mezi buňkami.


Příznaky onemocnění:


 • zhoršení krátkodobé paměti
 • problémy s rozhodováním a vyjadřováním
 • ztráta orientace
 • zmatenost
 • ztráta zájmů a iniciativy
 • změny osobnosti,nálady a chování

Příčiny onemocnění:


Příčiny vzniku choroby nejsou známé, ale je několik rizikových faktorů:

 • věk (nad 60 let)
 • pohlaví (postihuje častěji ženy) 
 • genetické vlohy 
 • nízký stupeň vzdělání 
 • opakované úrazy hlavy


Diagnostika:

 • mentální testy(MMSE)
 • odběry krve a moči
 • počítačová tomografie
 • magnetická rezonance


Léčba:

Alzheimerovu chorobu nelze vyléčit, vhodnou a včasnou léčbou však lze oddálit propuknutí nemoci v plné síle a zmírnit příznaky.

1. Léčba farmakologická
 • kognitiva – obnoví potřebné množství acetylcholinu
 • symptomatická léčba
 • antidepresiva (léčba deprese)
 •  neuroleptika (léčba agresivity a neklidu)
 •  hypnotika (léčba poruch spánku)
 •  anxiolytika (tlumí úzkost)

2. Léčba nebiologická
 • aktivační, reedukační, rehabilitační metody (cílem je neponechat pacienta v nečinnosti)
 • pet terapie – léčba pomocí zvířat či arteterapie (tanec, malování apod.)


Prevence a doporučení: Alzheimerova choroba je zatím nevyléčitelná. Její průběh však můžeme ovlivnit způsobem života, který vedeme před vypuknutím nemoci.Je známo, že u lidí s aktivním životním stylem, bohatým duševním životem a trénovaným intelektem je průběh onemocnění pomalejší (křížovky, četba, hry, cestování…).Azheimerova choroba nepostihuje pouze nemocného, ale i celou jeho rodinu.Péče o blízkou osobu představuje pro pečujícího nelehkou zátěž.

autor: Redakce