AIDS

AIDS
12. 3. 2014 2:18

Popis: Označení AIDS vniklo jako zkratka složená z počátečních písmen anglických výrazů acquired immunodeficiency syndrome, v překladu syndrom získané imunodeficience.
Původcem onemocnění je HIV (z anglického human immunodeficiency virus) . Zkratka  AIDS se užívá pro rozvinutou formu infekce HIV. HIV pozitivní jedinec tedy nemusí mít AIDS.
HIV virus napadá buňky imunitního systému, projevy HIV a následně projevy AIDS jsou tedy spjaty s celkovou sníženou obranyschopností organismu. HIV viry napadají zejména bílé krvinky. Přítomnost virů byla však prokázána i v nervových a jiných buňkách.
S postupujícím rozvojem infekce dochází k výraznému úbytku počtu bílých krvinek. Toto virem způsobené silné oslabení imunitního systému následně způsobí stav, kdy se tělo jedince není schopné účinně bránit běžným infekcím, kterým je vystavováno (např. chřipce).
HIV způsobuje typicky pomalé virové nákazy, vlastní onemocnění se rozvíjí až po určité době latence, která je variabilní v rozsahu několika měsíců i let.


Příznaky:


 • únava
 • zduření lymfatických uzlin
 • těžké záněty plic
 • poruchy centrálního nervového systému
 • částečná obrna končetin
 • maligní nádory

Příčiny onemocnění:

 • Zdrojem nákazy HIV jsou krev a sekrety nemocných.
 • Přenos HIV se děje zejména cestou nechráněného pohlavního styku, a to vaginálního i análního.
 • V případě lézí v oblasti úst nebo pohlavního ústrojí může  dojít k přenosu viru i při orálním sexu.
 • Teoreticky je možné získat nákazu i při líbání, a to v případě, kdy by došlo ke styku infikované krve s lézí v dutině ústní druhého partnera.
 • Sdílení kontaminovaných injekčních stříkaček a jehel
 • Při podávání krevní transfuze
 • Z infikované matky na plod
 • Postižená osoba je infekční i během bezpříznakového stádia nákazy.

Diagnostika:

 • HIV/AIDS testy (test  lze provést až s odstupem minimálně tří měsíců od setkání s rizikovým faktorem)

Léčba:


 • V současné době neexistuje léčba, na jejímž podkladě by došlo k úplné eliminaci viru z organismu.
 • Terapie u postižených osob je založena na posílení imunitního systému organismu.
 • Cílem je prodloužení délky a kvality života pacientů a snížení rizika přenosu HIV na další osoby. Současnou snahou je mj. vývoj účinných očkovacích látek.

Prevence a doporučení:

 • dodržování bezpečného sexuálního života
 • u drogově závislých je důležité používat výhradně jednorázové injekční stříkačky
 • HIV/AIDS testy
 • zajištění dostatečné informovanosti obyvatelstva
 • kromě AIDS center je pozitivním přínosem moderní společnosti i internetová HIV poradna, kde lze anonymně vznést na odborníka jakýkoliv dotaz týkající se tohoto tématu


autor: Redakce