Problémy spojené s léčbou roztroušené sklerózy

Problémy spojené s léčbou roztroušené sklerózy
18.12.2012 0:00

Roztroušená skleróze je onemocnění centrální nervové soustavy v České republice je přibližně 19 000 lidí, kteří se musí s diagnózou RS vyrovnat.

Prozatím nebyl vynalezen lék, který by roztroušenou sklerózu vyléčil zcela, existují ale způsoby, jak průběh nemoci zmírnit a minimalizovat její projevy. Nejúčinnější je injekční léčba glatiramerem acetátem a interferonem beta. Glatiramer acetát je imunomodulační lék, který se aplikuje denně ve formě podkožní injekce s obsahem 20 mg účinné látky. Tato léčba se doporučuje buď pacientům s jedinou demyelnizační příhodou, která byla natolik závažná, že k léčbě bylo nutno podat intravenózně kortikoidy. U těchto pacientů byla vyloučena jiná možná diagnóza a bylo u nich stanoveno vysoké riziko klinicky definitivní roztroušené sklerózy. Druhou skupinou pacientů, kterým je doporučena injekční léčba, jsou ti s jistou diagnózou atakovité formy roztroušené sklerózy mozkomíšní v remitentním stadiu choroby, pokud je přítomna vysoká aktivita choroby (2 dokumentované a léčené relapsy za 1 rok nebo 3 relapsy za poslední 2 roky) a invalidita nepřesahuje stupeň 4,5 EDSS.

S dlouhodobým injekčním podáváním léků jsou spojeny kožní problémy, nejčastějšími nežádoucími účinky (20-60% pacientů) jsou bolest, zarudnutí či zatvrdnutí kůže, které obvykle odeznívají během několika hodin či dnů. Dalšími nežádoucími účinky v místech vpichu může být paniculitis s následným rozvojem lipoatrofie (úbytek podkožní tukové tkáně). Tento nežádoucí účinek je běžný i u jiných léčiv aplikovaných do podpaží, jakon inzulín, kortikosteroidy nebo antihistamika. Podle odborníků má vliv na rozvoj lipoatrofie u injekční léčby rovněž chlad (teplota aplikovaného léku) a přetěžování oblastí pro vpich. Bohužel lipoatrfie je konečnou nebo zbytkovou fází paniculitis. I přesto, že lipoatrofie není považována za závažný nežádoucí účinek, bývá důvodem ke značným obavám a často je důvodem ke značným obavám a často je důvodem pro změnu léčby z nemožnosti dále lék aplikovat. Stejně tak jer tomu u trvalého zatvrdnutí podkoží v místech vpichu, které je rovněž limitující pro pokračování v léčbě, i když je jinak účinná.

Pro ošetření pokožky, která je poznamenání injekční léčbou, se používá tzv. LPG endermologie, která je založena na metodě buněčné stimulace prováděná mechanotransdukcí (buňka přenáší otřesy). Tato metody byla objevena společností LPG v roce 1986 a poskytuje 100% ošetření pojivové tkáně pro estetické i terapeutické účly (popáleniny, jizvy, pooperační ošetření, edémy, fibrózy apod.) Pozitivní efekt této neinvazivní a bezbolestné metody je mimo jiné zesílení okysličování tkání, jejímž výsledkem je zesílení růstu podélného kolagenu a elastinu a urychlení procesu lipolýzy. Tato metoda v sobě spojuje působení válečkové masáže a dávkovaného vakua. Pracovní hlavice přístroje s dvěma zcela nezávisle pohánenými válečky vytváří tzv. vakuovou vlnu, která se posouvá pomocí samohybné hlavice dopředu, dozadu a do stran nebo diagonálně. Z nedávného výzkumu jednoznačně vyplynulo, že vliv LPG endermologie ne nežádoucí kožní reacke u dlouhodobé injekční léčby Glatiramer acetátem je jednoznačně pozitivní. Již po osmi ošetřením pozorovaly pacientky pozitivní změny jako je redukce zatvrdlých míst či jejich zmenšení, aplikace léků pak byla snazší a méně nepříjemná. Po dokončení kůry (16 ošetření) došlo k tak výraznému zlepšení, že mohly pacientky znovu aplikovat injekce do míst, která dříve již museli vyloučit.
autor: Redakce