Očima MUDr. Michala Šetlíka, ředitele Nemocnice na Homolce

Očima MUDr. Michala Šetlíka, ředitele Nemocnice na Homolce
13.06.2014 12:00

MUDr. Michal Šetlík, ředitel Nemocnice na Homolce o současném stavu zdravotníctví a jeho největším handicapu pro státní nemocnice.

 

Jak se Vám jeví situace se zrušením nemocničních poplatků?

Zrušení nemocničních poplatků znamená pro nemocnice poměrně významné snížení jejich příjmů. Výpadek poplatků za hospitalizace bude znamenat třeba pro naši nemocnici snížení příjmů o cca 13 mil. Kč. Ministr zdravotnictví sice přislíbil jejich kompenzaci, ale ta bude jen v případě, že dojde opětovně k navýšení plateb za státní pojištěnce.

 

VZP neustále požaduje od státu finanční podporu, je to správné?

Bohužel systém úhrad nebyl u všech pojišťoven transparentní. Základní sazba od VZP byla ze všech pojišťoven nejvyšší. Masivním náborem oborových pojišťoven zůstala VZP převážně „klientela“ starších občanů, kteří se nejvíce podílí na čerpání zdravotní péče. Není proto divu, že se tato situace negativně odráží na hospodaření VZP, která požaduje kompenzaci ztrát z takto doposud nastaveného systému úhrad. Myslím si, že je korektní současné nastavení stejné sazby pro všechny ZP.


Co dělat, aby ve zdravotnictví nechyběly peníze?

Pominu-li zásadní stále nedořešené úkoly, kterými jsou jasná definice sítě zdravotnických zařízení a jasná definice péče hrazené a nehrazené ze zdravotního pojištění, tak jsou to následující kroky: zvýšení efektivity poskytované zdravotní péče, regulaci cen léčiv, kontrole nákupů přístrojové techniky, zavedení propojeného systému sledování poskytované zdravotní péče a její kontroly tak, aby nedocházelo k dublování provedených vyšetření a tím jejího „zneužívání“. Samozřejmě v mikroklimatu jednotlivých zdravotnických zařízení je to efektivní ekonomický management. Souborem úsporných opatření, která moje vedení v  nemocnici realizuje již od roku 2012, jsme dokázali kompenzovat propad příjmů ze zdravotního pojištění v posledních dvou letech a nepropadli jsme se do ztrát, které postihují v tomto roce téměř všechny nemocnice v České republice. Rok 2013 ukončila Nemocnice Na Homolce se ziskem + 23 milionů Kč.

 

Jak se díváte na možné rušení nemocnic, k čemuž se nyní schyluje například v Mariánských lázních…

Regulace poskytovatelů zdravotní péče je pro udržení celého systému nezbytným krokem a měla být, podle mého názoru, provedena již v minulosti.

 

V čem jsou podle Vás výhodnější podmínky státních oproti soukromým nemocnicím?

Státní nemocnice je povinna poskytovat veškerou zdravotní péči bez ohledu na její ekonomiku, soukromá nemocnice má samozřejmě prostor pro poskytování takové péče, která je ekonomicky výhodná. V praxi je tedy výhoda naopak spíše na straně soukromých nemocnic. Žádné výhody státních nemocnic mi nejsou známy.


Pokud v Americe nemáte zdravotní pojištění, jste vždy na konci řetězce pacientů. Jak hodnotíte české zdravotnictví oproti západnímu?

Evropské zdravotnictví, jehož jsme součástí, je nastaveno sociálně, systém českého zdravotnictví je přes všechny možné komplikace a ekonomické problémy vybudován na velmi dobré úrovni (z velké části umožněné podhodnocením práce zdravotníků). Oproti americkému tak zaručuje poskytnutí péče všem občanům a podle mého názoru je to tak správně. Mělo by ovšem být jasně definováno, co je standardní péče a co nadstandardní, jinými slovy co je péče poskytující či zachraňující zdraví (tedy hrazená ze zdravotního pojištění) a co je péče zpříjemňující život (tedy ta, na kterou si pacient doplácí, např. lepší kloubní protéza).

 

 Není problém, že mnoho lidí pracujících v zahraničí raději jezdí na léčbu (zubaři, praktikové, speciální vyšetření) zpět domů, aby nemuseli platit?

Péče je „bezplatně“ poskytována osobám, které jsou u nás pojištěné (je hrazena zdravotním pojištěním). V případě, že pacient pojištěn není, musí si péči uhradit jako samoplátce. Nevidím v tom problém. 


Kdo a proč byl podle Vás v porevoluční éře nejlepším ministrem Vašeho resortu?

Ministr zdravotnictví je v Česku pozice s velmi krátkou „dobou životnosti“. Byť byli ministři s dobrými návrhy, žádný z nich v podstatě neměl čas na seriózní realizaci svých záměrů. Což je například pro státní nemocnice, včetně naší, dosti podstatný handicap pro medicínské i ekonomické plánování, rozvoj a kontinuitu. Vést pětadvacet let prosperující firmu, jakou Nemocnice Na Homolce bezpochyby je, v prostředí permanentně se měnícího právního, ekonomického i společenského rámce je akrobatérský výkon, zvláště pokud je předmětem Vaší činnosti péče o lidské zdraví.  

autor: Redakce