Co schází českému zdravotnictví podle Ing. Jaroslavy Kunové, ředitelky FN Plzeň?

Co schází českému zdravotnictví  podle Ing. Jaroslavy Kunové, ředitelky FN Plzeň?
02.06.2014 15:30

Jak se Vám jeví situace se zrušením nemocničních poplatků?

Poplatek za hospitalizaci již byl zrušen a je garantována kompenzace ministrem zdravotnictví. Ostatní poplatky navrhované ke zrušení nečiní již tak velkou finanční ztrátu, v naší nemocnici třetinovou proti poplatkům za hospitalizaci. Doufáme, že nám tento příjem bude také kompenzován. S vybíráním těchto poplatků je daleko více administrativy, náklady na známky, měničky peněz a podobně, takže zrušení těchto poplatků jsme upřednostňovali před hospitalizačními. 

 VZP neustále požaduje od státu finanční podporu, je to správné?

Systém úhrad VZP, jak ukazují analýzy, více odpovídal skutečným nákladům léčby, než tomu bylo u ostatních zdravotních pojišťoven, i když samozřejmě záleží na individuální smlouvě s příslušným zdravotnickým zařízením. Většinou VZP akceptovala vyhláškou daný systém úhrady a tím se dostávala do finančních potíží.

Co dělat, aby ve zdravotnictví nechyběly peníze?

Zdravotnictví budou peníze chybět vždy, neboť jsou vyvíjeny nové léky, zdravotnické přístroje, nové metody léčby, a pokud naše zdravotnictví bude neustále předstírat, že lze bez spoluúčasti vše zaplatit, bude napětí v systému vzrůstat. 

 Jak se díváte na možné rušení nemocnic, k čemuž se nyní schyluje například v Mariánských lázních…

Je chybou, že po revoluci nebyly určeny parametry potřebnosti a určena síť zdravotnických zařízení. Vznikala nová zdravotnická zařízení v oblastech, kde již kapacity byly naplněny a naopak tam, kde by byly zapotřebí, zanikaly. Tím, že je roztříštěn systém zřizovatelů, ministerstvo, kraje, města, soukromá zařízení, je teď velice obtížná domluva na redukci nebo optimalizaci. Z toho vyplývají problémy ekonomické rovnováhy některých zařízení, nedostatku lékařů a další. Nevím, jaké výhody mají státní nemocnice, domnívám se, že je tomu přesně naopak. Krajské nemocnice jsou provozně dotovány, soukromé nemocnice provozují jen obory, které jsou pro ně rentabilní, jen státní nemocnice jsou bez příspěvku, ačkoliv jejich název i právní rámec příspěvek předpokládá. Jediná výhoda je, že v případě nesolventnosti nemohou jít do konkursu. 

V čem jsou podle Vás výhodnější podmínky státních oproti soukromým nemocnicím? Pokud v Americe nemáte zdravotní pojištění, jste vždy na konci řetězce pacientů. Jak hodnotíte české zdravotnictví oproti západnímu?

V České republice mají všichni stejný nárok na přístup k jakékoliv léčbě bez ohledu na náklady. Za finanční prostředky, které do zdravotnictví tečou, a při platech zdravotníků v České republice, je naše zdravotnictví na vysoké úrovni a s Amerikou nelze naprosto přirovnávat přístup pacienta ke zdravotní péči.

Naše zdravotnická zařízení ošetří všechny, kteří to potřebují, včetně nepojištěných cizinců, a pak teprve se snažíme získat úhradu. 

Není problém, že mnoho lidí pracujících v zahraničí raději jezdí na léčbu (zubaři, praktikové, speciální vyšetření) zpět domů, aby nemuseli platit?

Pokud jsou zde pojištěni nebo za ně jako za státní pojištěnce platí stát, nemají žádné další náklady - spoluúčast, tak jak tomu je v cizině.

Kdo a proč byl podle Vás v porevoluční éře nejlepším ministrem Vašeho resortu?

Tuto otázku nemohu zodpovědět, každý měl svá pozitiva a negativa, tak jako každý z nás. Úspěch také hodně záležel na tom, v jaké finanční situaci se zdravotnictví zrovna nacházelo. 

 

autor: Redakce