Česká republika je zemí, která udává směr vývoje protonové terapie v Evropě

Česká republika je zemí, která udává směr vývoje protonové terapie v Evropě
07.05.2015 15:20

Nesporné výhody protonové terapie jsou důvodem pro stále masivnější budování protonových center. Nejmodernějším zařízením v Evropě je Protonové centrum v Praze. To už přes dva roky léčí pacienty z 25 zemí a jeho zkušeností využívá řada zahraničních pracovišť.

Většina pokrokových vlád podporuje výstavbu center, a tak v červenci 2015 přijme první pacienty protonové zařízení MedAustron ve Vídni, v lednu příštího roku klinika Scandion ve švédské Uppsale a chystá se také otevření protonového centra v polském Krakově.

Tyto země spolu s PTC tedy Protonovým centrem v Praze v listopadu minulého roku ustavily pracovní skupinu PACS  pro protonovou terapii. „Cílem je sjednocení systému tvorby ozařovacích plánů a vytvoření společné široké databáze pacientů, jejichž léčebné výsledky budou hodnotitelné, vzájemně srovnatelné a díky sjednoceným postupům akceptovatelné vědeckou komunitou“ vysvětluje hlavní fyzik PTC, Mgr. Vladimír Vondráček. Podle něj jsou právě unifikace spolupráce protonových center a budování společné databáze klientů pro prokázání specifických výhod protonové terapie klíčové. „Odborníci bez zkušeností s protonovou terapií někdy zpochybňují její výhody a argumentují nedostatkem dat. Přitom právě léčebné protokoly pro fotonovou terapii se stanovovaly řadu let a řada z nich není ani dnes vzájemně srovnatelná“ vysvětluje Vondráček a dodává, že i na základě této skutečnosti iniciovalo pražské PTC spolupráci center v Evropském regionu, aby právě v oblasti protonové terapie měla centra k dispozici průkazná a relevantní data.

Na základě vize pražského centra byl pak  na  nedávném zasedání pracovní skupiny PACS ve Wiener Neustadt stanoven směr budoucí spolupráce i metodiky léčby a PTC tak potvrdilo svoje postavení určujícího faktoru vývoje protonové léčby ve střední Evropě.

Protonová terapie je moderní metoda ozařování nádorů, která minimalizuje rizika a zvyšuje šanci pacientů na kvalitní život nejen během léčby, ale hlavně po jejím ukončení. Hlavní předností protonového svazku, je možnost velmi přesného zacílení a fakt, že většinu energie předá výhradně nádorové tkáni. V porovnání s dosavadními ozařovacími postupy protony šetří zdravé tkáně před nádorem a vůbec nepoškozují zdravé tkáně za nádorem. Protože je nemocný ozařován ze všech směrů a intenzitu paprsku lze dobře modulovat, přináší tato metoda i další snížení nežádoucích účinků léčby pro samotného pacienta a protonová léčba je tím pádem i ekonomicky výhodnější pro zdravotní pojišťovny ve srovnání s běžnou radioterapií.

autor: Proton Therapy Center