NF Kapka naděje předal laparoskopické přístroje v celkové hodnotě 400 tisíc korun

NF Kapka naděje předal laparoskopické přístroje v celkové hodnotě 400 tisíc korun
17. 2. 2016 15:15

Kapka naděje pomáhá společně s Pražskou energetikou

11. února 2016 proběhlo slavnostního setkání u příležitosti předání darů Urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. NF Kapka naděje předal laparoskopické přístroje v celkové hodnotě 400 tisíc korun. Obrovský dík patří společnosti Pražská energetika, a.s., která na nákup přístrojů věnovala 200 tisíc korun.

Předání proběhlo v posluchárně Urologické kliniky VFN a 1. LF UK. Samozřejmostí byla přítomnost zakladatelky NF Kapka naděje Venduly Pizingerové a ředitelky fondu Elen Švarcové. Za Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze byla přítomna její ředitelka Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, i vedení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK. Nemůžeme zapomenout ani na účast pana Mgr. Petra Holubce, tiskového mluvčího Pražské energetiky, a. s.

„Urologické klinice byly předány nástroje pro laparoskopické operace v dětské urologii, zejména zaměřené na rekonstrukční a záchovné operace. Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK provádí každoročně kolem 300 laparoskopických operací. Z toho bylo v roce 2015 celkem 82 operací u dětských pacientů,” uvedla ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA.

Zakoupené nástroje poslouží k rozšíření stávajícího instrumentária pro laparoskopické operace v dětské urologii. Urologická klinika VFN a 1. LF UK a její Oddělení dětské urologie patří mezi čelní pracoviště v oblasti laparoskopických rekonstrukčních operací v rámci celé České republiky. „Zdejší pracoviště je jediným, které provádí rekonstrukční laparoskopické operace vrozených vývojových vad ledvin a horních močových cest v té nejnižší věkové kategorii mezi 1. a 3. rokem života. A to nejen v případě vrozené hydronefrózy, ale i v léčbě složitých zdvojených anomálií horních močových cest a ledvin. Nástroje umožní částečně rozšířit kapacitu pro tyto výkony,“ vysvětluje doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., vedoucí Dětského oddělení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK.

Přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., k tomu dodává: „Dále budou nástroje použity pro plánované rozšíření portfolia rekonstrukční laparoskopické pediatricko-urologické operativy na pracovišti. V krátké době plánujeme zavést na klinice i laparoskopickou operaci vezikoureterálního refluxu – vrozené vady spojené se zpětným tokem moči z měchýře do ledviny. Tento laparoskopický výkon u dětských pacientů není zatím v republice dostupný.“

„Pražská energetika, a. s., nespolupracuje s Kapkou naděje poprvé. V loňském roce například nadačnímu fondu poskytla dar na pořízení laparoskopických nástrojů pro dětskou část Urologické kliniky VFN v Praze, předloni to byl výtěžek z prodeje nástěnného kalendáře Skupiny PRE, který vznikl ve vzájemné spolupráci. Jednalo se o částku téměř 660 tisíc korun, za kterou na dětském onkologickém oddělení motolské nemocnice pořídili kontejner pro kryopreservaci biologického materiálu dětských pacientů s poruchami krvetvorby,“ sdělila nám Mgr. Eva Čančíková z Pražské energetiky a.s.

 

 

autor: Komerční článek