Digitální ulcerace

Digitální ulcerace
09.03.2014 10:33

Digitální ulcerace je nemoc, která postihuje pacienty trpící systémovou sklerodermií, což je jedno ze vzácných revmatických onemocnění označovaných souhrnně jako systémová onemocnění pojiva.

Digitální ulcerace se během života objevuje až u 60 % pacientů se systémovou sklerodermií.

Digitální ulcerace vzniká v důsledku periferních cévních změn, které postihují prsty rukou a nohou, a spolu s plicní arteriální hypertenzí a sklerodermickou renální krizí jsou manifestací systémové sklerodermie. Digitální ulcerace je definována jako nekrotická léze představující jednu z manifestací cévní dysfunkce vznikající v časných fázích patogeneze systémové sklerodermie. Mechanismus vzniku digitální ulcerace je obdobný jako mechanismus vzniku plicní arteriální hypertenze – zahrnuje nadměrnou protrahovanou vazokonstikci s následnou cévní remodelací, ztluštění intimy a výslednou cévní okluzi. 

Digitální je slovo odvozené z latinského digitus – prst a ulcerace z latinského ulcus – vřed. Jedná se tedy o vřed postihující měkké tkáně prstů na rukou nebo na nohou.

Nemoc se totiž začne projevovat různě velkými vřídky na konci prstů. Zpočátku ji pacienti berou jako běžnou infekci. Může je v tom utvrdit i to, že někdy vřídky na čas samy zmizí a pacient -  a někdy i lékař -  má za to, že je problém vyřešen. Postupně se ale vřídky objeví znovu a potíže se zvětšují až do té míry, že člověku nakonec znemožní jakoukoliv manuální činnost.

Mokvající vřídky mohou být navíc vstupní branou druhotné infekce, která problém ještě zhorší. Onemocnění tak může nakonec skončit i amputací. Přesto je v některých případech tato vzácná nemoc dosud mylně považována pouze za kosmetickou záležitost.

Jedná se velmi bolestivé postižení s velmi nepříjemnými projevy výrazně omezujícími funkci končetin. Dochází i problematickému hojení běžných poranění, která jinak nejsou pro člověka nebezpečná.

Diagnostika tohoto onemocnění je velmi složitá, neboť zde více než jinde platí, že každý pacient je individualita a příznaky choroby mohou být u každého jednotlivce rozdílné. Přitom právě včasná a správná diagnóza a zahájení léčby dává nemocným nejvíce nadějí na úspěšné vyléčení.

Součástí dlouhé a složité léčby je nutná spolupráce pacienta s lékařem a dodržování přísného režimu. Jedním z nutných opatření je také bezpodmínečný zákaz kouření.

Léčba digitální ulcerace je velice nákladná. Většinu léků plně hradí pojišťovny, jejich dostupnost je ale omezená cenou, nebo regulačními opatřeními. V ČR byla vytvořena síť vysoce specializovaných pracovišť, integrovaných v evropském DUO registru, které poskytují  pacientům s digitálními ulceracemi  špičkovou komplexní péči.

autor: Redakce